Invloed op werk

Overmatig gebruik van welk middel dan ook heeft consequenties. Is iemand op werk onder invloed, dan brengt dat direct risico’s en andere effecten met zich mee. Maar ook als het gebruik buiten werktijd plaatsvindt, kan je dat indirect merken op de werkvloer.

“15,5% van de Nederlandse beroepsbevolking drinkt riskant,           7% drinkt overmatig.”

Wettelijke plicht

  • Artikel 11 van de ArboWet verplicht elke medewerker om zorg te dragen voor het welzijn, de veiligheid en de gezondheid van de werkplek, zowel voor zichzelf als voor collega’s. Signaleert iemand gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid – bij zichzelf of bij collega’s – dan is hij dus verplicht dit te melden bij zijn leidinggevende.
  • Artikel 8 van de WegenVerkeersWet verbiedt rijden onder invloed van teveel alcohol of van andere stoffen die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, zoals drugs of medicijnen. Desondanks veroorzaakt alcohol jaarlijks 95 doden en 2.200 gewonden in het verkeer.

Verminderd functioneren

Gebruik leidt tot allerlei nadelige effecten op de werkvloer. De persoon in kwestie functioneert in het algemeen minder goed. Hij heeft zichzelf minder onder controle en zijn stemming kan plotseling omslaan. Dat maakt hem onberekenbaar, er ontstaan ruzies en ongewenste uitbarstingen. Daarnaast is hij slordiger en minder geconcentreerd, waar zijn werk onder lijdt. Hij is niet geschikt om verantwoordelijkheid te dragen. Bedient hij een machine, dan is ieders veiligheid in het geding.

Economische schade

Daarnaast is een gebruiker vaker betrokken bij fraude en diefstal van bedrijfseigendommen. Hij kan economische schade berokkenen aan relaties met klanten en leveranciers. En een gebruiker verzuimt frequent, waardoor productiviteit laag is en de kosten juist hoog. Zo zijn burn-out en depressieklachten bekende bijeffecten van gebruikers.

Lees hoe je een doseringsprobleem herkent >

Contact

Meer weten?
Onze experts denken graag met je mee.
+31 35 750 50 16
info@be-responsible.nl

Afbraaktijden

Hoe lang duurt het tot het middel uit je lichaam is?

Elk glas alcohol 1 tot 1,5 uur
Een dosis cannabis 6 tot 8 uur
Een dosis cocaïne 12 uur
Een dosis amfetamine 24 uur
Een dosis methamfetamine 24 uur

 

De genoemde detectieduur is indicatief, hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.