Medewerkers test – Pools

1. Regularnie opuszcza dni w pracy NieCzasamiCzęsto 2. Spóźnia się NieCzasamiCzęsto 3. Przesuwa spotkania NieCzasamiCzęsto 4. Wahania nastroju NieCzasamiCzęsto 5. Fizycznie obecny/-a, ale nie jest w stanie wydajnie funkcjonować NieCzasamiCzęsto 6. Popełnia błędy, powoduje wypadki, doprowadza do powstawania strat NieCzasamiCzęsto 7. Trudny/-a do kontrolowania NieCzasamiCzęsto 8. Spadek wydajności NieCzasamiCzęsto 9. Napięcia w kontaktach z innymi NieCzasamiCzęsto 10. Read More

Themadag ‘alcohol- en drugsvrij’ werken

Tijdens de themadag hebben we het ‘alcohol- en drugsvrij werken’ op een leuke informatieve en effectieve manier onder de aandacht gebracht zodat het eenvoudiger wordt om het te bespreken. Aan de hand van verschillende acties kunnen medewerkers een ronde maken en zichzelf informeren over allerlei zaken omtrent dit thema. We brengen het alcohol- en drugsvrij Read More