Alcoholtest, drugstest

Van een alcoholtest of drugtest gaat een enorme preventieve werking uit. Niemand wil positief getest worden en door de mand vallen. Daarom is testen een krachtig instrument voor organisaties die middelengebruik willen ontmoedigen. Zo kun je risico’s op de werkvloer beperken.

“Medewerkers testen gemiddeld drie keer zo vaak positief op drugs dan op alcohol”

Met een test identificeer je juist ook gebruikers bij wie je nog geen vermoeden had. Je kunt hen in een vroeg stadium voorlichten en het gebruik inperken alvorens het een probleem vormt.

 

Individueel testen

Een individu mag je alleen testen met persoonlijke instemming van die medewerker of bij een zeer concrete aanleiding. Bijvoorbeeld wanneer iemand recent een behandeltraject heeft afgerond en zijn werk net weer heeft hervat. Om terugval te voorkomen kun je met zo iemand vaste testmomenten afspreken, of juist onaangekondigde tests. Daar gaat een krachtige preventieve werking van uit.

 

Wettelijke basis

Bij het toepassen van alcohol- en drugstesten bestaat een spanningsveld tussen twee grondrechten; het recht op een veilige werkomgeving voor eenieder en het recht op privacy van de medewerkers. Momenteel werkt de politiek aan het vergroten van de wettelijke basis, zodat alcohol- en drugstesten in alle sectoren kunnen worden toegepast waar veiligheid prioriteit heeft.

Contact

Meer weten?
Onze experts denken graag met je mee.
+31 35 750 50 16
info@be-responsible.nl