Alcoholtest, drugstest

Van een alcoholtest of drugtest gaat een enorme preventieve werking uit. Niemand wil positief getest worden en door de mand vallen. Daarom is random testen een krachtig instrument voor organisaties die middelengebruik willen ontmoedigen. Zo kun je risico’s op de werkvloer beperken.

“Medewerkers testen gemiddeld drie keer zo vaak positief op drugs dan op alcohol”

Met een test identificeer je juist ook gebruikers bij wie je nog geen vermoeden had. Je kunt hen in een vroeg stadium voorlichten en het gebruik inperken alvorens het een probleem vormt.

 

Individueel testen

Een individu mag je alleen testen met persoonlijke instemming van die medewerker of bij een zeer concrete aanleiding. Bijvoorbeeld wanneer iemand recent een behandeltraject heeft afgerond en zijn werk net weer heeft hervat. Om terugval te voorkomen kun je met zo iemand vaste testmomenten afspreken, of juist onaangekondigde tests. Daar gaat een krachtige preventieve werking van uit.

 

Random testen

Als werkgever mag je niet selectief testen, maar wel at random, oftewel met een steekproef die representatief is voor de gehele populatie. Dit wordt vaak ingezet bij bedrijven met verhoogde veiligheidsrisico’s. Zo’n test vergroot de veiligheid direct: positief geteste personen sluit je meteen uit van risicovolle arbeid. En het levert leerzame resultaten, bijvoorbeeld inzicht in welke middelen gebruikt worden.

 

Preventieve interventie

Overigens test in een tweede ronde een aanzienlijk minder aantal medewerkers positief, een halvering van het aantal is niet vreemd. Dat succes is niet uitsluitend aan de test toe te schrijven. Vaak is een test onderdeel van een actief ADM-beleid met voorlichting en heldere reglementen. De lagere uitkomst van de test bewijst wel de effectiviteit van het preventieve beleid.

 

Wettelijke basis

Bij het toepassen van alcohol- en drugstesten bestaat een spanningsveld tussen twee grondrechten; het recht op een veilige werkomgeving voor eenieder en het recht op privacy van de medewerkers. Momenteel werkt de politiek aan het vergroten van de wettelijke basis, zodat alcohol- en drugstesten in alle sectoren kunnen worden toegepast waar veiligheid prioriteit heeft.

Be-Responsible voert zelf geen alcohol- en drugstesten uit. We werken daarvoor nauw samen met ArboFit. Zij verzorgen de testen voor ons.

Contact

Wat preventie jouw bedrijf kan opleveren en wat daarvoor nodig is? Met een quickscan inventariseren we samen de mogelijkheden en valkuilen. Handig en kosteloos.

  • 035 750 50 16
  • info@be-responsible.nl

Advies en test organiseren

Vrijwel alle middelen zijn detecteerbaar, maar op welk middel ga je testen? We adviseren je graag over de mogelijkheden en we organiseren de test.

Neem contact op >