Beleid voor een alcohol- en drugsvrije werkvloer

Regels, procedures en sancties bij overtreding vormen de basis van goed alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid). Onderdelen daarvan kunnen een specifiek drugsreglement of alcoholreglement zijn, waarvoor je gespecificeerde afspraken vastlegt. Allen opgenomen in het personeelshandboek en gecommuniceerd naar de medewerkers. Dat schept heldere verwachtingen en een duidelijk handelingsperspectief.

“Beleid schept heldere verwachtingen en duidelijkheid over sancties”

Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid omvat vier pijlers:

 1. Regelgeving en procedures
 2. Training en voorlichting
 3. Hulpaanbod bij problematiek
 4. Borging en sancties

Wat is toegestaan en wat niet? Wat gebeurt er als je regels overtreedt? Welke hulp is beschikbaar? Een alcohol- en drugsvrije werkvloer begint bij helder beleid. Gefundeerd op de bedrijfscultuur en het bestaande personeelsbeleid, en van toepassing op alle werkenden. Goed beleid omvat alle hiervoor genoemde pijlers. Om dat beleid te bereiken kun je grofweg onderstaand procesverloop volgen. Je kunt het geheel zelfstandig doorlopen en alles zelf uitvoeren. Vanuit onze ervaring kunnen we je bij elke stap adviseren en je eventueel werk uit handen nemen

Plan van aanpak

 • Neem het initiatief (wij voeren een voorgesprek)
 • Creëer draagvlak bij management en ondernemingsraad
 • Formuleer beleid
 • Instemming ondernemingsraad
 • Train leidinggevenden
 • Geef medewerkers voorlichting
 • Verzorg toezicht en handhaving

 

Draagvlaksessies

Voor management en ondernemingsraad verzorgen we draagvlaksessies, waarin we het belang onderstrepen en tastbaar maken welk resultaat goed beleid oplevert. Ook voor bredere doelgroepen kunnen we dergelijke bijeenkomsten verzorgen.

Contact

Meer weten?
Onze experts denken graag met je mee.
+31 35 750 50 16
info@be-responsible.nl

Daarom beleid ontwikkelen

 • Beperk excessen, verzuim en verminderd functioneren
 • Draag zorg voor de veiligheid op de werkvloer
 • Dek aansprakelijkheidsrisico’s af
 • Voorkom ‘ziek uit dienst’
 • Leg de basis voor dossieropbouw
 • Verbeter het imago, zowel extern als intern
 • Draag bij aan productiviteit, vitaliteit en gezondheid

Avebe

Joost Horstink, Health & Vitality Specialist

“Be-Responsible heeft ons op zeer betrokkenen wijze geholpen in de totstandkoming en de implementatie van ons hernieuwde alcohol-, drugs- en medicijnbeleid. De online trainingen voor leidinggevenden en laagdrempelige webinars voor medewerkers worden verzorgd door inspirerende ervaringsdeskundigen. Onze medewerkers voelen zich nu (mede)verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek.”